නොඋවමනාව සහ නොහැකියාව සංකේතවත් කරන රජයක් පවතින විට … – රංජිත් හේනායකආරච්චි

මින් වසර 2 කට පෙර ජනවාරි 08 වන දින එතෙක් පැවති දූෂිත, ඒකාධිපති, අත්තනෝමතික, අවනීතික රජය පෙරලා දමා එතෙක් බලයේ සිටි කල්ලිය වෙතින් වෙනත් කණ්ඩායමක් අතට රාජ්‍ය බලය ලබාදෙනු ලබයි. එතෙක් පැවති දුර්ධාන්ත පාලනය වෙනුවට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලන ක්‍රමයක්, නීතිය මත පාලනයක් නැතිනම් එදා පැවසූ වචනයෙන්ම යහපාලනයක් රට තුල ඇතිකර ගැනීම එදා බලය පෙරලීමේ ගාමක බලවේගය වූ සිවිල් සමාජයේ අරමුණ විය. සිවිල් සමාජ ක්‍රියාධරයින් වසර ගණනාවක් තිස්සේ දිගින් දිගටම නොනවත්වා අප්‍රතිහත දිරියකින් පැවති දූෂිත පාලනයට එරෙහිව රට තුලත් රටින් පිටත් තමන්ගේ අරගලය කරගනු යනු ලැබීය. බොහෝ විට රටෙහි ප්‍රධාන විපක්ෂය පවා මුණිවත රැකි කාලයක, ප්‍රධාන විපක්ෂයේ කණ්ඩායම් පැවති දූෂිත පාලකයන්ගේ දෑත්…
by · January 7, 2017 · 0 comments · SL Politics